Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 12 2017

4400 1979 420
4382 661a 420

babyboozebag:

treespeech:

gooseberry

0281 9891 420

reversedbeat:

“You can’t get lost if you don’t know where you’re going”

© // More Here

Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper
  1. Odkryj Free Writing, czyli pisanie tego co Ci akurat chodzi po głowie. Nawet gdybyś przez godzinę miał pisać „nic mi nie przychodzi do głowy, nie wiem co tu napisać, kawa, mleko, kotka z naprzeciwka, kręci mi się w głowie, ale bzdury, o co tutaj chodzi…” to uprawiasz właśnie tzw. Free Writing. Pomaga to w przelewaniu myśli na papier, a wśród nich może znaleźć się jakiś ciekawy pomysł. Dodatkowo trenujesz umiejętność pisania i wyrażania myśli i uczuć.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viastonerr stonerr

May 06 2017

5236 36c1 420
1348 dd5b 420
Reposted fromfungi fungi viaAMPLIDUDE AMPLIDUDE
6866 f942 420
6859 0773 420
2494 e626 420

poetsandwriters:

“Man, sometimes it takes you a long time to sound like yourself.”

—Miles Davis

Reposted fromLittleJack LittleJack viastonerr stonerr
Kobieta to jej problemy i pasje, a jeśli nie ma pasji, to jest jednym wielkim problemem.
— Pewien mądry człowiek
Reposted fromKisune Kisune viastonerr stonerr
2599 7f16 420
Reposted fromodrzutowiec odrzutowiec viaSzczurek Szczurek
7646 6727 420

ojrzasphotoblog:

Horsens St, cold February

Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper
9737 0c65 420
Reposted fromspookiboo spookiboo viastonerr stonerr
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viastonerr stonerr
9613 d7ae 420

nexttoparchitects:

@nicolasdelpesco #design #art #architecture #paperart #papercraft #geometry #geometricart 📷: @miketanis_

Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper
3248 adf9 420
2267 e344 420
Reposted fromkrzysk krzysk viaSzczurek Szczurek
1142 a215 420
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viasoulwax soulwax
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl